Europeiska nätverket av officiella laboratorier för läkemedelskontroll samlas till årsmöte i Helsingfors

14.5.2013

<p>Europeiska nätverket av officiella laboratorier för läkemedelskontroll arrangerar sitt 18:e årsmöte 10-14 juni 2013 i Helsingfors. Europarådets avdelning för läkemedelskvalitet (EDQM, European Directorate for the Quality of Medicines &amp; HealthCare) arrangerar mötet tillsammans med Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea och Livsmedelssäkerhetsverket Evira.</p>

Under mötet diskuteras aktuella ärenden i anknytning till läkemedelsövervakning. Vidare presenteras det arbete och de förslag som expertgrupper och arbetsgrupper inom EDQM har gjort under det gångna året. Dessutom diskuteras resultaten i de olika kvalitetskontrollprogram som organiserats inom nätverket, aktuella frågor som berör laboratoriernas verksamhetssystem samt processen för officiell förhandskontroll av vacciner och blodplasmabaserade produkter. Olika aspekter som anknyter till förbättringar i läkemedelskvaliteten och -säkerheten tas upp på mötet.

Europeiska nätverket av officiella laboratorier för läkemedelskontroll (OMCL Nätverket, Official Medicines Control Laboratories) grundades 1994 för att främja samverkan mellan de nationella kontrollaboratorierna och, för att minimera överlappande arbete, möjliggöra ett ömsesidigt godkännande av testresultat. Nätverket syftar ochså till att utveckla kvalitetskontrollen av läkemedel inom Europa genom att skapa och tillämpa gemensamma förfaringssätt som en del av laboratoriernas system för kvalitetsstyrning.

Närmare upplysningar lämnas av:
Tom Wikberg, laboratoriechef, Fimea, tfn 029 522 3230
Mer information om djurvacciner:
Professor Liisa Kaartinen, forskningsenhetenschef för djurvirologi, Evira, tfn 040 840 7364

Teman: