Europeiska veterinärer samlas i Helsingfors

20.9.2007

<div>European College of Veterinary Public Health (ECVPH) är en europeisk specialiseringsorganisation för veterinärer. Organisationen samlas till årsmöte i Helsingfors på Livsmedelssäkerhetsverket Evira 20-21.9.2007. </div>

I samband med mötet ordnas en konferens där frågor kring livsmedel, djursjukdomar och djurskydd diskuteras.  I år är konferensens tema “Defining the European Veterinary Public Health agenda to 2013”. Målet för konferensen är att behandla ämnet med tanke på politiskt beslutfattande, samhälle, vetenskaplig forskning samt utbildning med beaktande av livsmedel, djur, människor och miljö. Konferensen består av föreläsningar, grupparbeten och posterpresentationer och målet är att åstadkomma ett sammandrag av framtidens utmaningar och utsikter.

93 europeiska forskare och påverkare i branschen deltar i konferensen. Deltagarna är ECVPH-diplomater från universitet, forskningsinstitutioner, myndigheter och industri. I konferensen deltar dessutom också veterinärer som avlägger specialexamen och andra som är intresserade av mötets tema.

European College of Veterinary Public Health (ECVPH) är en gemensam specialiseringsorganisation för veterinärer inom två olika områden (food science och population medicine). Den hör till takorganisationen European Board of Veterinary Specialisation och är där en av de största organisationerna.

Mera information om organisationen och konferensen finns på webbplatsen www.ecvph.org .

Ytterligare information:
Dipl. ECVPH, President of ECVPH Riitta Maijala, tel. 020 77 24210, 040 572 2897

Teman: