EU:s namnskyddsbeteckningar obligatoriska från 1.5.2009

4.5.2009

<div>Förpackningar för produkter som är registrerade enligt EU:s namnskyddssystem måste från början av maj ha nedanstående märkningar enligt rådets förordningar 509/2006 och 510/2006.</div>

Inom EU kan man ansöka om namnskydd för livsmedel och jordbruksprodukter som är producerade antingen traditionellt på ett visst område eller med en viss tillverkningsmetod. Det finns tre skyddssystem: garanterat traditionell specialitet (GTS), som skyddar produktens traditionella tillverkningsmetod, skyddad ursprungsbeteckning (SUB), som skyddar produktionen och tillverkningen av produkten på ett geografiskt område, och skyddad geografisk beteckning (SGB), som skyddar produktens ursprung, åtminstone i ett av dess produktions-, förädlings- eller behandlingsskeden.

I EU finns sammanlagt över 800 namnskyddade produkter och i Finland tills vidare fem. Potatisen Lapin Puikula (Lapplands mandelpotatis) är registrerad som skyddad ursprungsbeteckning (SUB). Den nyaste produkten, pirogen Kainuun rönttönen från Kajanaland är registrerad som geografisk beteckning (SGB). Karelsk pirog, kalakukko (limpa med inbakad fisk) och sahti (hembryggt öl) är skyddade som garanterat traditionella specialiteter (GTS). Av dessa finns specifikationer på karelsk pirog, kalakukko och Kainuun rönttönen med beskrivning av det speciella produktions- eller tillverkningssättet, produktens traditionella karaktär, produktbeskrivning samt minimikrav på att den speciella karaktären uppfylls och övervakningsmetoder i följande nummer av EU:s officiella tidning:
karelsk pirog EGT C 102, 27.4.2002, s.14
kalakukko EGT C 235, 21.8.2001, s.12
Kainuun rönttönen EGT C 74, 20.3.2008, s. 72

Dessa namn får användas endast på produkter som uppfyller produktspecifikationens förutsättningar.

På dessa produkters förpackningar tillämpas från början av maj 2009 följande märkningskrav:karelsk pirog och kalakukko: antingen ”garanterat traditionell specialitet” eller EU-logo

perinteinen_sv.jpg

 

Kainuun rönttönen: antingen ”skyddad geografisk beteckning” eller EU-logo

maanatieteellinen_sv.jpg

 

Lapin Puikula: antingen ”skyddad ursprungsbeteckning” eller EU-logo

alkupera_sv_2.jpg
Ytterligare information: överinspektör Tytti Itkonen, tel. 020 77 24296, 050 558 2696


Teman: