EU:s nya logotyp för ekologiskt jordbruk tas i bruk den 1 juli 2010

11.6.2010

<p>Förpackade ekologiska livsmedel känns framöver igen på lövmärket. EU:s logotyp för ekologiskt jordbruk tas i bruk den 1 juli 2010, men den kan användas också tidigare. Också det bekanta solmärket kan framöver användas vid sidan om lövmärket.</p>

Förpackade livsmedel skall vara försedda med lövmärket, kodnumret och råvarornas ursprungsregion
Alla ekologiska produkter skall vara försedda med kodnumret för den myndighet som utövar tillsyn över ekologiska produkter. Färdigt förpackade livsmedel skall dessutom vara försedda med EU:s nya logotyp för ekologiskt jordbruk. Man beviljar inte separat någon rätt att använda logotypen utan den används på det sätt som förordningen föreskriver.

Intill logotypen skall anges var råvarorna till produkten har producerats. På livsmedel som producerats av finska råvaror kan till exempel alternativt användas uttrycken ”EU-jordbruk”, ”Finskt jordbruk” eller ”Finland-jordbruk” eller ”EU-jordbruk - Finland”. Utöver denna påskrift skall förpackningarna fortsättningsvis också vara märkta med den ursprungsmärkning, som den allmänna livsmedelslagstiftningen kräver.

Lövmärket får inte användas separat utan de obligatoriska ekologiska märkningarna eller till exempel i företagsreklam. På oförpackade livsmedel och andra ekologiska produkter är användningen av märket frivillig, men till exempel på ekologiskt foder för sällskapsdjur får märket inte användas.

Möjligt att använda solmärket vid sidan om lövmärket
Det för oss finländare bekanta solmärket kan fortsättningsvis användas vid sidan om lövmärket. Det är Livsmedelssäkerhetsverket Evira som beviljar rätten att använda solmärket.

Gamla förpackningsmaterial kan användas fram till utgången av juni 2012. EU:s axlogo kan till exempel förekomma på förpackningar ännu efter den 1 juli också.

Europakommissionens logotyp för ekologisk odling:
Europakommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Ekologiskt jordbruk > EU:s politik > Logotyp

Instruktionen Obligatoriska förpackningspåskrifter fr.o.m. 1.7.2010:
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Ekoproduktion > Anvisningar och bestämmelser för ekokontrollen > Obligatoriska förpackningspåskrifter

Kodnumren för myndigheter som utövar tillsyn över ekologisk produktion i Finland:
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Ekoproduktion > Kodnumren för myndigheter som utövar tillsyn över ekoproduktionen i Finland > Kodnumren

Mer information om användningen av frivilliga märken som hänför sig till ekologisk produktion (Luomu, Nyckelpigan, Demeter och Biodyn):
Evira.fi > Livsmedel > Livsmedelsinfo > Ekologiska livsmedel > Påskrifter och märken som används på ekologiska produkter

Mer information ger:
överinspektör Eeva-Liisa Taskinen, Evira, tfn 050 463 5786

Teman: