Evira är nu Focal Point

25.4.2008

<div>Samarbetet mellan Evira och Europeiska myndigheten f&ouml;r livsmedelss&auml;kerhet EFSA intensifierades ytterligare senaste december, d&aring; samarbetsavtalet Focal Point undertecknades mellan Evira och EFSA. Nu i april inleds verksamheten p&aring; allvar och blir mer synlig ocks&aring; i Finland</div>

Syftet med Focal Point är att intensifiera samarbetet mellan en medlemsstat och EFSA, utveckla verksamheten i nätverk och främja vetenskapligt informationsutbyte. Focal Point stöder också verksamheten inom EFSA:s Advisory Forum. Verksamheten inriktar sig helt allmänt på livsmedelssäkerheten, djurens och växternas hälsa, djurens välfärd och det vetenskapliga samarbetet i fråga om näring och främjandet av detta samarbete.

En viktig uppgift för Focal Point är att bygga upp ett nationellt nätverk av experter i avsikt att säkerställa att finsk expertis är representerad i EFSA:s vetenskapliga paneler och arbetsgrupper. Insamling av riskvärderingar och riskprofiler från Finland till EFSA utgör också en viktig del av verksamheten inom nätverket.

En av de grundläggande idéerna i programmet är också att förmedla information från EFSA till experter inom olika sektorer och vid behov även till medborgarna.

På Eviras webbsidor har under våren publicerats flera nyheter som hänför sig till EFSA. Det är ett synligt exempel på det intensifierade samarbetet. Syftet med dessa nyheter är att förmedla information till medborgarna om EFSA:s utlåtanden och rekommendationer eller uppmuntra medborgarna att komma med sin åsikt om EFSA:s utlåtanden då de ännu befinner sig i utkaststadiet. I många fall har nyheterna också belyst vilken betydelse ett utlåtande har för Finland.

Finlands officciell kontaktperson i Focal Point och medlem i Advisory Forum är generaldirektör Jaana Husu-Kallio. Som alternativ medlem tjänar enhetsledare Kirsti Savela. I Eviras riskvärderingsenhet har tillsatts ett Focal Point -team som biträder medlemmarna i deras arbete.

För igångkörning och koordinering av verksamheten svarar forskare Kirsi-Maarit Siekkinen.

Mer information om EFSA:
http://www.efsa.europa.eu

Mer information om Focal Point:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/PartnersNetworks/efsa_locale-1178620753812_National_Focal_Points.htm

Mer information ger:
Direktör Kirsti Savela, tfn 020 77 24020, 050 439 5220
Forskare Kirsi-Maarit Siekkinen, tfn 020 77 24030

 

Teman: