Evira arrangerade det första Ryssland-/Tullunionen -exportseminariet

21.9.2011

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira arrangerade torsdagen den 15 september 2011 ett seminarium för aktörer som exporterar till Tullunionens område i Ryssland, Vitryssland och Kazakstan. Seminariet gällde export av livsmedel av animaliskt ursprung och foder.</p>

Detta seminarium var det första i sitt slag, eftersom det var det första omfattande evenemanget som ett centralt ämbetsverk i en EU-medlemsstat arrangerat samtidigt för både exportörer och myndigheter, där ryska myndigheter deltog som föreläsare.

I seminariet deltog livsmedelstillsynsmyndigheter (regionförvaltningsverkens länsveterinärer, kommunala myndigheter för livsmedelstillsyn, statens kontrollveterinärer) och aktörer (livsmedel av animaliskt ursprung, djur- och växtbaserat foder, levande djur osv.) som idkar exportverksamhet till Ryssland eller Tullunionens område (t.ex. framställning, lagring osv.).

Under seminariedagen behandlades förutsättningarna för export och särskilt de krav och tillvägagångssätt som har kommit via Tullunionen. Eviras generaldirektör Jaana Husu-Kallio berättade om myndighetssamarbetet och om hur viktigt det är att köparlandets krav följs. I ministeriets inlägg betonade avdelningschef Matti Aho vid jord- och skogsbruksministeriet samarbetet mellan aktörerna och myndigheterna. Direktör Kyösti Siponen vid enheten för gränsövervakning och övervakning av den ekologiska produktionen fördjupade sig i sitt föredrag i Tullunionens krav samt i Eviras roll i övervakningen av exporten. Verkställande direktör Heikki Juutinen vid Livsmedelsindustriförbundet berättade om exportens betydelse för livsmedelsindustrin.

Representanter för det ryska institutet för veterinärmedicin och växtskydd, Rosselkhoznadzor, berättade i sina föredrag om Tullunionens bestämmelser gällande veterinärmedicinsk övervakning, Tullunionens säkerhetskrav samt den kontroll som riktar sig till produktionsanläggningar och exportörer i tredje land. Dessutom behandlades under seminariet exporten av produkter av animaliskt ursprung från Finland till Tullunionens område, särdrag i Tullunionens lagstiftningskrav samt förfaranden i anslutning till övervakningen.

Ytterligare information (på finska): http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tuonti_ja_vienti/vienti_eu_n_ulkopuolelle/koulutus_ja_seminaarit/

Mer information: Enhetschef Kyösti Siponen, tfn 050 386 8412

Bild från det första Ryssland-/Tullunionen-exportseminariet vientiseminaari__venaja.jpg : 150Kb

På bilden från vänster: avdelningschef Lyubov Kuzmina, enhetschef Kyösti Siponen, avdelningschef Evgenia Ivchina, ledande expert Alexander Fedorov, generaldirektör Jaana Husu-Kallio och vice direktör Vasily Belousov

Teman: