Evira bereder sig på att undersöka hästkött med hjälp av stickprover

18.2.2013

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira påminner om att livsmedlens produktsäkerhet i första hand bygger på producentens ansvar. Alla företagare i livsmedelskedjan är för sin egen del ansvariga för att livsmedlen motsvarar kraven och att de är säkra. Livsmedlen skall vara försedda med de märkningar och påskrifter som lagstiftningen förutsätter och som bland annat beskriver livsmedlets sammansättning. Om kött använts som ett tillverkningsämne i ett livsmedel, skall köttslaget framgå av ingrediensförteckningen.</p>

Evira bereder sig på att undersöka livsmedel med hjälp av stickprover för att utreda om hästkött som angetts vara nötkött använts i produkterna. Som bäst bereds en provtagningsplan enligt vilken Evira instruerar de kommunala tillsynsmyndigheterna att ta prover av livsmedel på olika håll i Finland.

Europeiska unionens medlemsländers ständiga kommitté beslöt tisdagen den 2 februari om saken utgående från ett förslag från kommissionen. I kommissionens förslag rekommenderas att man i alla medlemsländer med hjälp av DNA-analyser och stickprover undersöker om livsmedel eventuellt innehåller hästkött som lämnats onämnt. I Finland innebär det analys av 50 prover. Medlemsländerna rekommenderas också analysera hästkött för att utreda om det innehåller rester av läkemedlet fenylbutazon. I Finland innebär det analys av något under tio prover. I Finland används inte sådana läkemedelspreparat för hästar eller andra djur, som innehåller fenylbutazon. I Finland ingår fenylbutazon redan i den nationella tillsynen över främmande ämnen och hästköttet testas årligen.

I Finland är det Livsmedelssäkerhetsverket Evira som svarar för att rekommendationen omsätts i praktiken. Evira informerar om hur provtagningen och analyserna avancerar. För närvarande finns inget nytt att berätta.

Teman: