Evira deltar i EFSA:s projekt om barns matkonsumtion och exponeringsbedömning

5.12.2008

<div>2.12.2008 blev det klart att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA beviljar 300 000 euro till 15 länders konsortieprojekt ”Individual Food consumption data and exposure assessment studies for children”. I projektet samlas material in om barns matkonsumtion i EU-medlemsländerna för EFSA:s användning. </div>

Materialet om matkonsumtionen utnyttjas vid bedömning av exponeringen för livsmedelsfärger, selen, krom och bly. Halterna av de föreningar som undersöks i olika livsmedel fås från EFSA. Det material som nu samlas in om matkonsumtionen kommer EFSA att utnyttja också i sina kommande exponeringsbedömningar.

I projektet deltar från Finland förutom Livsmedelssäkerhetsverket Evira också Folkhälsoinstitutet ( DIPP-forskning på finska) och Åbo universitet ( STRIP-forskning på finska). Det material som de har samlat ihop om matkonsumtion levereras till EFSA. Projektet leds från universitetet i Ghent i Belgien.

Ytterligare information:
Tero Hirvonen, riskvärderingsenheten, tfn 02077 24294, tero.hirvonen at-merkki-kapea.gifevira.fi
Teman: