Evira deltar i kampanjen Mat & Kärlek som riktas till ungdomar

20.8.2007

<div>Evira deltar i den landsomfattande kampanjen Mat & Kärlek, som Finfood - Finlands Matinformation rf har startat. Kampanjens mål är att öka åttonde- och niondeklassisternas kunskaper om den finländska matkulturen, livsmedelsbranschen och det kvalitetsarbete som utförs i livsmedelskedjan. Ett annat mål är att öka elevernas intresse för yrken inom livsmedels-, kosthålls- och jordbruksbranschen.</div>

Under kampanjen Mat & Kärlek kommer eleverna att genomföra olika projekt i anslutning till matkulturen och livsmedelsbranschen. Projektens teman är en dag som matredaktör, en fototävling om Mat & Kärlek, hygienkompetens, ett samarbetsprojekt om matens ursprung tillsammans med ett gårddsbruksföretag, kvalitetsfrågesport om livsmedelsbranschen, matfostran som en del av skolbespisningen och livsmedelskedjans samhälleliga påverkan. Evira är beskyddare för det projekt som anknyter till hygienkompetens. I hygienkompetensprojektet får skoleleverna information om livsmedelstillsynsarbetet och vikten av hygien i köket. Eleverna får också testa sin egen hygienkompetens.

Hela kampanjen kulminerar 29.11 på Energia Areena i Vanda, där de som genomfört de bästa projekten belönas.

I tio av de skolor som deltar i kampanjen ordnas ett publikevenemang under rubriken Unga och mat för elevernas föräldrar och andra intresserade. Där diskuteras föräldrarnas ansvar för att styra ungdomarnas mat- och näringsvanor samt frågor om skolbespisningen. Diskussionerna inleds av bl.a. Eviras generaldirektör Jaana Husu-Kallio, Finfoods verksamhetsledare Tiina Lampisjärvi, Utbildningsstyrelsens överinspektör Marjaana Manninen och Hushållslärarnas förbund rf:s verksamhetsledare Anni-Mari Syväniemi.

Viktiga samarbetspartners i kampanjen är förutom Finfood och Evira också Livsmedelsindustriförbundet rf, Hushållslärarnas förbund rf, projektet Lähikeittiö/Pohjoissavon Koulutusyhtymä, Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK rf, Utbildningsstyrelsen, dagligvaruhandlarnas förening Päivittäistavarakauppa Oy, Finlands Köksmästare rf, Finlands Konsumentförbund rf, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., Valio Ab, Statens näringsdelegation och Vanda stad.

Ytterligare information om kampanjen finns på webbplatsen www.finfood.fi/mat&kärlek

Teman: