Evira deltar i Säkerhets- och försvarsmässan

25.9.2012

<p>Den internationella specialmässan om säkerhet och försvar arrangeras nu för sjätte gången. Livsmedelssäkerhetsverket Evira deltar i genomförandet av temat för mässan som är Tryggheten i vardagen, eftersom säkra livsmedel utgör en del av en trygg vardag. Denna gång har Evira säkerhetshoten i maten som EHEC-bakterien orsakar som tema. Evira påminner om att man kan få EHEC-smitta till exempel av opastöriserad mjölk.</p>

Det är skäl att i förväg bereda sig på risker som äventyrar livsmedelssäkerheten och sjukdomar som hotar djurs och växters hälsa.

Nya typer av hot och faror konstateras på olika håll i världen. I och med att den internationella handeln ökat är det nödvändigt att information om risker snabbt sprids. Nationella nätverk och internationellt samarbete och förhandsberedskap skapar grunden för ett effektivt agerande också i växlande situationer.

Evira har som uppgift att med forskning och tillsyn säkerställa livsmedlens säkerhet och kvalitet. En förutsättning för säkra livsmedel är friska växter och djur. Säkra livsmedel utgör åter en viktig del av en trygg vardag.
Bekanta dig med Eviras rapport Identifiering av biologiska risker i råmjölk – riskprofil. Beskrivningen på sveska.

Evira och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har en gemensam avdelning på mässan.

Säkerhets- och försvarsmässan ger en bild av totalsäkerheten i Finland.

Mässan hålls i mässcentret i Lahtis 27 - 29.9.2012.

Läs mer om Eviras verksamhet
Läs mer om mässan (på finska) 

Teman: