Evira får begränsad rätt att importera, sälja och dela ut vacciner

8.5.2009

<div>Ändringen av läkemedelslagen som träder i kraft den 18 maj 2009 ger Evira rätt att importera, sälja och dela ut immunologiska djurmediciner som krävs för förebyggande av vissa farliga djursjukdomar. </div>

Det förbättrar Finlands beredskap vid bekämpning av allvarliga djursjukdomar, såsom mul- och klövsjuka. Så säkerställs möjligheten att snabbt importera de vacciner som behövs.

Läs mer i social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 7.5.2009  (på finska)

Ytterligare information:
enhetschef Liisa Kaartinen, djursjukdomsvirologi, tfn 040 840 7364,
liisa.kaartinen at-merkki-kapea.gifevira.fi


Teman: