Evira får nytt informationshanteringssystem för laboratoriet

2.2.2009

<div>Livsmedelssäkerhetsverket Evira förnyar fullständigt informationshanteringssystemet för sin laboratorieverksamhet under åren 2009-2011. Det nya systemet byggs så att det också motsvarar andra samarbetslaboratoriers behov. </div>

I fortsättningen kommer Evira att ha endast ett gemensamt informationssystem. Målet är att den information som Eviras laboratorier och tillsyn producerar ska betjäna kunderna ännu bättre än förut, samtidigt som resultaten effektivare kan statistikföras och rapporteras.

Laboratoriernas och tillsynens funktioner byggs upp med LIMS-programvaran Software Point LabVantage Sapphire.

Ytterligare information:
avdelningsdirektör, Tuula Honkanen-Buzalski, forsknings- och analytikavdelningen, tfn 02077 24400, gsm 050 382 7996
Teman: