Evira förevisar farliga arter av långhorningar på trädgårdsmässan i Lepaa 11–13.8.2011

8.8.2011

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira är igen med på utställningen Lepaa 2011 i Hattula. Utställningen är avsedd för fackfolk inom trädgårdsbranschen. På Eviras avdelning förevisas asiatiska långhorningar som klassas som farliga skadeinsekter och som redan har spridit sig till vissa europeiska länder. Dessa långhorningar kan orsaka avsevärd skada på lövträd i grönområden, odlingar och skogar.</p>

På Eviras avdelning får man information också om andra farliga växtsjukdomar och skadedjur samt om det rådande växtsundhetsläget i Finland. Eviras experter svarar också på andra frågor som hänför sig till växtsundhet och plantmaterial.

På samma avdelning som Evira medverkar i år Säkerhets- och kemikalieverket Tukes som ansvarar för godkännandet av och användningsvillkoren för växtskyddsmedel i Finland.

Evenemanget för fackfolk inom trädgårdsbranschen arrangeras i Hämeen ammattikorkeakoulus enhet i Lepaa. Eviras och Tukes avdelning finns i utställningshall C.

Se utställningens webbsidor för körinstruktioner och mer information: www.lepaa.fi

Ytterligare upplysningar:
Överinspektör Jari Poutanen, Evira, tfn 020 77 25126, jari.poutanen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: