Evira fortsätter utreda laxdöden i Torne älv

25.7.2014

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har ännu inte hittat tecken på smittsamma fisksjukdomar hos de laxar som hittats i Torne älv. I de bakteriologiska undersökningarna av fiskproverna har inga bakterier som orsakar sjukdomar hos laxfiskar påträffats. Virusundersökningarna är ännu inte slutförda. Evira hoppas få fler prover av laxar som fångats levande men i dåligt skick.</p>

”Tills vidare har man undersökt endast en lax som hittats död samt sju laxar som fångades vid provfiske för en vecka sedan. Undersökningarna av två fiskar som levererats senare är ännu inte slutförda. Det tar några veckor innan vi får de slutliga resultaten”, konstaterar forskare Satu Viljamaa-Dirks vid Evira.

Under sommaren 2014 har fler döda laxar än vanligt hittats i Torne älv och det har noterats mycket hudskador på laxar som vandrar uppåt i älven.

”Vattenmögelsvamp får i något skede fäste i hudskadorna, vilket förvärrar skadorna. Till slut dör fisken på grund av störningar i vätskebalansen eller sekundära bakterieinfektioner. Situationen i Torne älv har försvårats i juli på grund av hög vattentemperatur, som orsakar syrebrist hos laxarna, försvårar ämnesomsättningen och sänker motståndskraften mot sjukdomar. Hög vattentemperatur är den sannolika orsaken till den ökade laxdödligheten”, bedömer Viljamaa-Dirks.

Vattenmögelsmitta har konstaterats redan under den gångna vintern både på svenska sidan i Kalix älv och i Bottenviksområdet, likaså i Torne älv redan i juni innan vattnet blev varmare.

Orsakerna till hudskadorna ännu oklara

Orsakerna till laxarnas hudskador är tills vidare oklara.

”En bakomliggande orsak kan vara bland annat hormonella förändringar i samband med lekförberedelsen, mekaniska skador eller smittor. Laxarna i de svenska älvarna har uppvisat symtom på sjukdomen UDN, ulcerös dermal nekros hos laxfiskar, men diagnosen har ännu inte fastställts. På 1960- och 1970-talet dog många lekvandrande vildlaxar på Brittiska öarna och i Sverige. Trots intensiva undersökningar kunde orsaken till sjukdomen inte fastställas. Det är inte heller känt om det är fråga om en smittsam sjukdom eller om sjukdomen orsakas av något annat”, konstaterar specialforskare Perttu Koski vid Evira.

Om sjuka laxar påträffas i Torne älv kan man direkt kontakta Eviras verksamhetsenhet i Uleåborg på nummer 040 569 4541. Laxar som är sjuka eller nyss har dött ska först kylas ned (+1…+5 grader) men inte frysas. Lägg om möjligt med kylklampar eller is i en plastpåse i förpackningen. Vira in provet i vått smörpapper och lägg det sedan i en plastpåse.

Mer information:
forskare, VML Satu Viljamaa-Dirks, tfn 044 720 1469, satu.viljamaa-dirks /files/images/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi
specialforskare, VMD Perttu Koski, tfn 040 569 4541, perttu.koski /files/images/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi

Teman: