Evira förutsätter varningspåskrift på ingefärspreparat samt ingefärate och motsvarade pulverdrycker

23.7.2009

<p>En utvärdering som Livsmedelssäkerhetsverket Evira låtit utföra inom sitt expertnätverk om säkerheten hos kosttillskott som innehåller ingefära under graviditet antyder att det vore skäl att undvika användning av ingefärspreparat samt riklig eller långvarig användning av ingefärate under graviditet.</p>

Enligt utvärderingen kan en del av ingefärans kemiska substanser vara skadliga för fostrets utveckling. Därför anser Evira det enligt försiktighetsprincipen vara ändamålsenligt att gravida kvinnor varnas för användning av ingefärspreparat med en separat text ”Rekommenderas inte för gravida kvinnor” i förpackningspåskrifterna. Företagen måste förse kosttillskott som innehåller ingefära, ingefärate samt motsvarande pulverdrycker med en varningspåskrift.

Varningspåskriften innebär också att reklam för eller marknadsföring av kosttillskott som innehåller ingefära, ingefärate och motsvarande pulverdrycker inte kan riktas till gravida kvinnor.

Mera information om varningspåskriften:
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillsyn_och_foretagare/paskrifter_pa_forpackningar/varningspaskrifter_och_bruksanvisningar/varningspaskrifter_pa_kosttillskott_som_innehaller_ingefara_och_pa_ingefarate_och_andra_motsvarande_pulverdrycker/

Ytterligare information: specialforskare Kirsi-Helena Liukkonen (säkerhetsvärdering) tel. 02077 24029,
kirsi-helena.liukkonen@evira.fi (från 10.8.2009)
överinspektör Minna-Maija Väänänen (varningspåskrift) tel. 02077 24295
minna-maija.vaananen@evira.fi

 

Teman: