Evira gjorde en lista över ätliga vilda växter

19.6.2014

Evira har gjort en lista över de viktigaste vilda växterna och växtdelarna som används som livsmedel och sammanfört information om användningen av dem som livsmedel. Evira har inte undersökt växternas säkerhet som livsmedel. Ansvaret för att en produkt är säker och uppfyller kraven i lagstiftningen ligger hos livsmedelsföretagaren själv.

Då man använder vilda växter skall man utöver de allmänna livsmedelsbestämmelserna beakta särskilt förordningen om nya livsmedel (EG) nr 258/97 och förordningen om näringspåståenden och hälsopåståenden (EG) nr 1924/2006.

”Enligt allemansrätten är det fritt fram att plocka vilda växter för eget bruk. Plockning av produkter för försäljning omfattas av livsmedelslagstiftningen”, konstaterar överinspektör Sanna Viljakainen på Eviras enhet för produktsäkerhet.

Finländarna är allt mer intresserade av att utnyttja vilda växter som livsmedel. Utöver redan bekanta skogsbär och skogssvampar har man i allt högre grad också börjat utnyttja andra växter, såsom vildörter.  De används vanligen som ingredienser i örtte (såsom björklöv eller blommande toppskott av gullris), som kryddor (såsom bär och årsskott av en eller rötter av fjällkvanne) eller som garnityr (såsom klöverblommor eller islandslav). Några växter, såsom nässlan och maskrosen, används också som s.k. vildgrönsaker

”Att känna till arterna är ytterst viktigt, eftersom det i den finska naturen utöver växter som lämpar sig som livsmedel också växer en hel del giftiga växter”, säger överinspektör Sanna Viljakainen. 

Användning av finska vilda växter som livsmedel

Mer information:
överinspektör Sanna Viljakainen, Evira, tfn 050 464 9354, sanna.viljakainen /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi (19.6. och från och med 28.7.2014)
sektionschef Pirkko Kostamo, Evira, tfn 050 386 8436, pirkko.kostamo /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi (23.6. - 11.7.2014)
enhetschef Arja Kaiponen, Evira, tfn 050 386 8432, arja.kaiponen /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi (14 - 25.7.2014)
handelsråd Leena Mannonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 369 7616, leena.mannonen /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb mmm.fi (26.6. - 15.7.2014)

 

Teman: