Evira hälsar flyttfåglarna välkomna till Finland i sommar

14.2.2007

<div>”Flyttfåglarna är välkomna till Finland”, sade generaldirektör Jaana Husu-Kallio på ett seminarium om fågelinfluensa som Livsmedelssäkerhetsverket Evira arrangerade i dag den 14 februari 2007. ”Virus har alltid förekommit och vi kan inte skylla på fåglarna för att sjukdomen sprids, eftersom människan själv är ansvarig för att fjäderfä skyddas. Evira och hela livsmedelskedjan har som gemensam uppgift att säkerställa att sjukdomen inte sprider sig från vilda fåglar till fjäderfä.”</div>

Att människans agerande står i nyckelställning understryks också av jord- och skogsbruksministeriets förordning som träder i kraft den 1 mars 2007. Med den vill man hindra att fågelinfluensa sprids från vilda fåglar till fjäderfä. I förordningen bestäms att fjäderfä skall skyddas mot kontakt med vilda fåglar under vårens flyttsäsong den 1 mars till 31 maj 2007. Några särskilda riskområden har inte fastställts i förordningen utan den gäller hela landet.

Under det innevarande året har högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1 förekommit bland fjäderfä inom Europeiska unionens område i Ungern och Förenade kungariket. Enligt specialveterinär Christine Ek-Kommonen är de virus som påträffats i Förenade kungariket och Ungern så gott som identiska. ”Viruset har möjligen överförts till uppfött fjäderfä via fjäderfä, produkter av fjäderfä eller vilda fåglar.”

Enligt Husu-Kallio är det sannolikt att fågelinfluensa under vårens lopp påträffas också i Finland. ”Fågelinfluensa bland enstaka vattenfåglar och en fågelinfluensaepidemi bland produktionsdjur är två helt olika saker och det att enstaka insjuknade vilda fåglar påträffas ändrar inte läget i Finland på något sätt. Vår styrka är en hög beredskap i fråga om samtliga djursjukdomar, också i fråga om en fågelinfluensasmitta bland fjäderfä.”

Evira undersöker förekomst av antikroppar mot influensa A-virus bland fjäderfä och förekomst av viruset bland vilda fåglar med hjälp av uppföljningsundersökningar. År 2006 undersöktes 1986 fåglar av fjäderfä med tanke på antikroppar mot fågelinfluensa A-virus. På en uppfödningsanläggning för gäss påträffades antikroppar mot H5, men fågelinfluensavirus kunde inte isoleras ur gässen. Alla andra blodprov av fjäderfä år 2006 var negativa i fråga om antikroppar mot H5 eller H7. Man undersökte också 535 vilda fåglar, av vilka 194 funnits döda och samtliga prov var negativa i fråga om typerna H5 och H7 av fågelinfluensa A.

Mer information ger:

Generaldirektör Jaana Husu-Kallio, tfn 0400 291910

Direktör Riitta Maijala, enheten för djurhälsa och välmående,
tfn 020 77 24210, 040 5722897

Veterinäröverinspektör Sirpa Kiviruusu, enheten för djurhälsa och välmående,
tfn 020 77 24216, 0400 920503

Direktör Liisa Sihvonen, forskningsenheten för virologi, tfn 020 77 24570, 050 5539226

Specialveterinär Christine EK-Kommonen, forskningsenheten för virologi,
tfn 020 77 24583, 050 5143926

Teman: