Evira har bett föreningen Oikeutta Eläimille om kontaktuppgifter till de gårdar som är misstänkta för djurskyddsbrott

30.11.2007

<div>Den 28.11. presenterade YLE:s A-studio material som föreningen Oikeutta Eläimille har fotograferat vid finländska djurproduktionsgårdar. Utgående från materialet är det skäl att misstänka att djuren på åtminstone en del av gårdarna behandlas i strid med gällande bestämmelser om djurens välmående.</div>

Evira har sänt ett brev till föreningen Oikeutta Eläimille med begäran om kontaktuppgifter till de gårdar som visades i programmet så att djurskyddsmyndigheterna kan vidta nödvändiga åtgärder på de aktuella gårdarna.

Enligt djurskyddslagen är varje människa skyldig att hjälpa ett djur som är sjukt, skadat eller på annat sätt i hjälplöst tillstånd, antingen själv eller genom att meddela om djuret till dess ägare eller till kommunens djurskyddsmyndighet. Kommunens djurskyddsmyndigheter är kommunalveterinären, hälsoinspektörerna och polisen.

Information om djurskyddstillsynen:
www.evira.fi > På svenska > Djur och hälsa > Välmående > Övervakning av djurskydd


Ytterligare information:

Veterinäröverinspektör Taina Mikkonen, Evira, tel. 020 77 24225, 050 4392347
Generaldirektör Jaana Husu-Kallio, Evira, tel. 020 77 24000, 0400 291 910

 

Teman: