Evira har fått kontaktuppgifter till de gårdar som misstänks för djurskyddsbrott av föreningen Oikeutta Eläimille

30.11.2007

<div>Evira har fredagen den 30.11 fått kontaktuppgifter till de gårdar som föreningen Oikeutta Eläimille misstänker för verksamhet i strid med djurskyddslagstiftningen. På listan finns sammanlagt 15 gårdar: fyra kycklinguppfödningsgårdar, åtta svingårdar och tre burhönserier.</div>

Djurskyddsmyndigheterna vidtar behövliga åtgärder på de aktuella gårdarna. Målet är att dessa gårdar ska inspekteras omedelbart. För att avsikten med tillsynen ska kunna fullföljas publicerar myndigheterna, med hänvisning till sekretessbestämmelserna i lagen om offentlighet, inte uppgifterna om de gårdar som ska inspekteras. Vid behov kommer polisen att bistå vid de veterinärmedicinska inspektionerna.

Den 28.11 visade YLE:s A-studio material som föreningen Oikeutta Eläimille har fotograferat vid finländska djurproduktionsgårdar. Utgående från materialet misstänker man att djuren på åtminstone en del av gårdarna behandlas i strid med gällande bestämmelser om djurens välmående.

Information om djurskyddstillsynen:
www.evira.fi > På svenska > Djur och hälsa > Välmående >
Övervakning av djurskydd

Ytterligare information:
Veterinäröverinspektör Taina Mikkonen, Evira, tel. 020 77 24225, 050 4392347
Generaldirektör Jaana Husu-Kallio, Evira, tel. 0400 291 910

Teman: