Evira har inlett samarbetsförhandlingar

8.10.2014

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira inleder samarbetsförhandlingar för att anpassa sin verksamhet till tillgängliga anslag.Genom dessa åtgärder eftersträvas besparingar på totalt 2,8 miljoner euro år 2015 och två miljoner euro 2016.&nbsp;</p>

Samarbetsförhandlingarna berör hela personalen.Enligt en preliminär uppskattning är minskningsbehovet 86 årsverken.Målet är att uppsägningarna ska gälla ett så litet antal anställda som möjligt.Dessutom förbereder man sig på att överföra cirka tio personer till deltidsarbete.Evira planerar också att permittera hela personalen.De eventuella åtgärder som berör personalen ska enligt planerna genomföras stegvis under åren 2014 och 2015.

Anpassningen innebär också att användningen av verkets verksamhetsställen och funktionernas effektivitet och ändamålsenlighet ska granskas.Åtgärderna kan påverka Eviras organisationsstruktur och de kan medföra ändringar i de orter där tjänsterna är placerade eller de platser där arbetet ska utföras.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira får 41,7 miljoner euro i finansiering från statsbudgeten för år 2015.Statens budgetfinansiering kommer att bli föremål för ytterligare nedskärningar också under de kommande åren.Verket har ålagts nya lagstadgade uppgifter under de senaste åren.

I slutet av september 2014 hade Evira 722 anställda.Eviras huvudkontor finns i Vik i Helsingfors. Dessutom har Evira regionala verksamhetsställen i Joensuu, Kouvola, Kuopio, Villmanstrand, Loimaa, Uleåborg, Seinäjoki och Åbo. Evira har också personal som sköter köttbesiktning på slakterier. 

 

Mer information:
Generaldirektör Matti Aho, tfn 040 516 9857

 

Teman: