Evira har konstaterat hästinfluensa i Finland - vaccinering mot hästinfluensa rekommenderas

5.12.2008

<div>Luftvägssjukdom som karaktäriserats av hosta och feber har konstaterats hos hästar i Finland. Evira fick in de första proverna för analys den 4 december. Laboratorieundersökningar har påvisat influensa A-virus i ett stall i södra Finland. Enligt veterinärerna förekommer det symptom hos flera stall på olika håll i Finland som tyder på hästinfluensa. </div>

Hästinfluensa är en smittosam virussjukdom

Hästinfluensa sprids antingen direkt från häst till häst eller via sekret (fradga, saliv, nässlem) från nedsmittade hästar. Sjukdomen har en inkubationstid på 24 – 48 timmar.

Sjukdomen diagnostiseras på basen av kliniska symptom eller påvisande av virus eller antikroppar. Prover för virusisolering ska tas i begynnelsen av sjukdomen. Då man misstänker influensa tas ett prov av slem ur näsborren eller parserumsprover för påvisande av antikroppar.

Med hjälp av vaccineringar kan man effektivt begränsa spridningen av hästinfluensa och även förebygga epidemier

Det bästa skyddet uppnås med att hela hästpopulationen vaccineras (ex. hela stallet). Skyddet som vacciner ger är kortvarigt. För att upprätthålla ett tillräckligt skydd under en epidemi bör hästarna vaccineras regelbundet t.o.m. så pass ofta som med tre månaders intervaller. Även en vaccinerad häst kan sprida smitta, fastän den inte själv blir sjuk.

Tilläggsuppgifter:
specialveterinär Christine Ek-Kommonen, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, tfn 050 5143926, christine.ek-kommonen at-merkki-kapea.gifevira.fi
veterinär Karoliina Alm-Packalén, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi (vaccinationer), tfn 040 486 0052, karoliina.alm-packalen at-merkki-kapea.gifevira.fi
specialforskare Anita Huovilainen, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi (virusundersökningar), tfn 050 544 1981, anita.huovilainen at-merkki-kapea.gifevira.fi
Teman: