Evira har öppnat en ryskspråkig webbplats

29.2.2012

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har utökat Evira.fi -webbplatsen med en ryskspråkig version. För tillfället betonas information på ryska som berör införsel och utförsel av djur, livsmedel och växter.</p>

På den ryskspråkiga webbplatsen vill Evira betjäna medborgare, företagare och myndigheter. Personer som reser mellan Finland och Ryssland hittar information om införsel och utförsel av husdjur samt presenter som införs till Finland. Införsel av presenter innehåller information om livsmedel från djur, till exempel import av kött och mjölkprodukter.

På den ryskspråkiga webbplatsen finns också information för företagare angående import av virke och förpackningsmaterial av trä från Ryssland till Finland. Dessutom finns också information om import av växter.

Den populäraste informationen på Evira.fi -webbplatsen är intyg över hygienhantering, dvs. hygienpasset. Basinformation om det finns nu också på ryska.

Den ryska webbplatsen utvidgas och utvecklas som en del av Evira.fi -helheten. Målet är att Eviras webbplats skall svara så bra som möjligt på medborgares, företagares, samarbetspartners och medias behov av information.

Bekanta dig med de ryskspråkiga Evira.fi -sidorna på adressen http://www.evira.fi/portal/ru/

Tilläggsinformation:
Eija Tammisalpa, informationsspecialist, Evira,
tel. 050 561 4336, eija.tammisalpa at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Sirpa Lotsari, webbchefredaktör, Evira,
tel. 050 562 3846, sirpa.lotsari at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: