Evira har publicerat en förnyad anvisning för ekologisk produktion av foder

30.9.2011

<p>Ekologiskt producerade foder kan tillverkas, lagras, importeras eller marknadsföras för ekologiska husdjursgårdars behov genom att ansluta sig till kontrollsystemet för foder och följa kraven i bestämmelserna om ekologisk produktion.</p>

I den förnyade anvisningen har beskrivits hur man ansluter sig till kontrollsystemet för foder, vad godkännandeprocessen omfattar och vilka saker företagaren enligt lagstiftningen om foder ska iaktta när han eller hon överväger tillverkning, marknadsföring, lagring och transport av ekologiskt foder samt den inre handeln med ekologiskt foder. Syftet med anvisningen är att göra det lättare för företagaren att följa lagstiftningen och ge praktiska råd så att företagaren ska uppfylla kraven i lagstiftningen.

Här kan du läsa anvisningen Evira.fi>Blanketter och anvisningar>Ekologisk produktion>
Anvisningar för ekologisk produktion 7. Foder  (pdf, 2416 kb)

Information om kontrollsystemen för ekologisk produktion:
Evira.fi>Sakenheter> Ekologisk produktion

Mer information:
överinspektör Tiina O’Toole, fodersektionen,
tfn 040 827 9631, tiina.o’toole at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: