Evira har publicerat ett register över foderföretagare inom primärproduktion

14.1.2008

<div>Enligt EG:s f&ouml;rordning om foderhygien m&aring;ste myndigheterna uppr&auml;tth&aring;lla ett offentligt register &ouml;ver foderf&ouml;retagare inom prim&auml;rproduktion. Avsikten med registret &auml;r att uppn&aring; &auml;nnu b&auml;ttre sp&aring;rbarhet f&ouml;r foder. </div>

Med foderföretagare inom primärproduktion avses en person eller sammanslutning som producerar jordbruksprodukter. Hit räknas också fiske och djurhållning. I praktiken gäller registreringen så gott som alla odlare och husdjursproducenter och den är en förutsättning för verksamheten.

Eftersom foder får skaffas endast av en registrerad företagare kan man kontrollera i registret om primärföretagaren är registrerad som foderproducent, blandare och/eller användare. Odlare och husdjursproducenter måste dessutom registrera sig som fodertillverkare, ifall de vid tillverkning av eget foder använder fodertillsatser eller förblandningar eller tillverkar exempelvis rybsexpeller som biprodukt vid produktion av biodiesel.

Företagare som ansökar jordbruksstöd kan registrera sig och anmäla beständiga ändringar i verksamheten i samband med stödansökan. De andra foderföretagare inom primärproduktion registrerar sig och anmälar bestädiga ändringar till Evira på blankett F på Eviras webbplats.  (Stycket uppdaterad 25.1.2008).

Hittills har cirka 61 000 företagare registrerat sig som primärfoderföretagare. Registret uppdateras regelbundet utgående från de anmälningar som kommit in.

På Eviras webbplats finns förutom registret över foderföretagare inom primärproduktionen också en förteckning över andra registrerade foderföretagare.

Primärproduktionsregistret
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/foder/aktorer_inom_primarproduktion_av_foder/

Registreringsblankett F
http://www.evira.fi/attachments/svenska/foder/blanketter/blankett_f.doc

Ytterligare information:
Djurnäringsexpert Tarja Root, tel. 020 77 25221, 040 572 53 97

Teman: