Evira har publicerat förteckningen Växtskyddsmedel 2008

21.5.2008

<div>Evira publicerar &aring;rligen en f&ouml;rteckning &ouml;ver de i Finland godk&auml;nda preparat som finns i v&auml;xtskyddsmedelsregistret. F&ouml;rteckningen betj&auml;nar tillsynsmyndigheterna, r&aring;dgivningsorganisationerna och odlarna. F&ouml;rteckningen inneh&aring;ller viktig information om de &ouml;ver 300 v&auml;xtskyddsmedel som finns i registret, bl.a. om preparatens aktiva substans, anv&auml;ndnings&auml;ndam&aring;l och klassificering. </div>

I publikationen finns dessutom en sammanställning av de växtskyddsmedel som avlägsnats ur registret under de senaste åren och som kommer att avlägsnas inom de närmaste åren samt namnändringar på preparaten. I förteckningen finns också kontaktuppgifter till tillståndshavare och branschens myndigheter samt forskningsinstitut.

Som bilaga till publikationen medföljer lagen om växtskyddsmedel, som trädde i kraft i början av år 2007, ett schema över det nya systemet för godkännande av växtskyddsmedel samt tabeller över preparat som godkänts år 2007 och ändringar av användningsändamål. I slutet av publikationen finns dessutom som bilaga uppgifter om preparat som godkänts under år 2008 fram till 30.4 och ändringar av användningsändamål.

Ytterligare information:
Överinspektör Mervi Savela, Evira, tel. 020 77 25187
Överinspektör Heini Vainio, Evira, tel. 020 77 25185

Växtskyddsmedel 2008 finns på Eviras webbplats (på finska, pdf, 2,7 Mbyte)
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tilauspalvelu/julkaisut___publikationer___publications/eviran_julkaisuja_2008/
Den tryckta publikationen kostar 25,50 €. Man kan själv avgiftsfritt ta en utskrift av publikationen. 

Man kan också beställa via e-post:
tilaukset@evira.fi eller
telefon 020 77 25104 och 0400 378 710

Teman: