Evira har publicerat förteckningen Växtskyddsmedel 2009

24.3.2009

<div>Evira publicerar årligen en förteckning över de i Finland godkända preparat som finns i växtskyddsmedelsregistret. Förteckningen betjänar tillsynsmyndigheterna, rådgivningsorganisationerna och odlarna. Förteckningen innehåller viktig information om de över 300 växtskyddsmedel som finns i registret, bl.a. om preparatens aktiva substans, användningsändamål och klassificering. </div>

I publikationen finns dessutom en tabell över preparat som godkänts år 2008, en sammanställning av de växtskyddsmedel som avlägsnats ur registret under de senaste åren och som kommer att avlägsnas inom de närmaste åren samt namnändringar på preparaten. I förteckningen finns också kontaktuppgifter om tillståndshavare och branschens myndigheter samt forskningsinstitut.

Som bilaga till publikationen medföljer lagen om växtskyddsmedel, som trädde i kraft i början av år 2007, och ett schema över det nya systemet för godkännande av växtskyddsmedel.


Ytterligare information:
överinspektör Mervi Savela, Evira, tfn 020 77 25187
överinspektör Heini Vainio, Evira, tfn 0400 990 873

Växtskyddsmedel 2009 finns på Eviras webbplats (på finska, pdf, 2 Mbyte)
http://www.evira.fi/portal/se/evira/bestallningstjanst/julkaisut___publikationer___publications/eviran_julkaisuja_2009/
Den tryckta publikationen kostar 25,50 €. Man kan själv avgiftsfritt ta en utskrift av publikationen.

Man kan också beställa via e-post:
tilaukset@evira.fi
eller telefon 020 77 25104 och 0400 378 710


Teman: