Evira har sänt en utredning till de ryska myndigheterna

22.7.2010

<p>Evira har utrett orsakerna till de temporära exportbegränsningarna som hotar finländska livsmedelsanläggningar och har i dag sänt anläggningsbundna utredningar och en sammandragsrapport till den ryska myndigheten för veterinärmedicin och växtsundhet. Syftet med utredningen är att få de hotande temporära exportbegränsningarna återkallade.</p>

Ryska myndigheten för veterinärmedicin och växtsundhet sände de finska myndigheterna ett brev om de ryska myndigheternas inspektion riktad till finländska företag i kött- och mjölkbranschen (23 st.) i maj. Utgående från inspektionen tänker de ryska myndigheterna för veterinärmedicin och växtsundhet införa temporära exportbegränsningar för 14 finländska anläggningar i kött- och mjölkbranschen. Meningen är att exportbegränsningarna skall träda i kraft den 23 juli 2010.

Mer information om saken finns på webbsidorna till den ryska myndigheten för veterinärmedicin och växtsundhet:
http://www.rosselkhoznadzor.ru/fsvps/importExport/finland/enterprises.html?product=2&productType=1&_language=en

Mer information ger:
enhetsdirektör Kyösti Siponen, tfn 050 386 8412

 

Teman: