Evira har sänt utredningarna om anläggningar i köttbranschen till de ryska myndigheterna

16.8.2010

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har den 30 juli 2010 enligt överenskommelse sänt resultaten av de extra inspektionerna av exportanläggningar i köttbranschen till den ryska myndigheten för veterinärmedicin och växtsundhet (Rosselhodznadzor).</p>

Utgående från Eviras extra inspektioner och utredningar tänker de ryska myndigheterna behandla läget för kött och köttprodukter den 16 augusti 2010 för att kunna upphäva exportbegränsningarna.

Anläggningar i köttbranschen som exporterar griskött och grisköttsprodukter till Ryssland har den 30 juli enligt överenskommelse i underhandlingar levererat slumpmässigt utvalda prover av griskött från två produktionsdagar till Eviras laboratorium för undersökning. Proverna undersöktes med tanke på tetracyklin. Inget prov innehöll tetracyklin.

Den ryska myndigheten för veterinärmedicin och växtsundhet fastställde temporära exportbegränsningar för 14 finländska kött- och mjölkanläggningar utgående från den inspektion man i maj riktade till finländska företag i kött- och mjölkbranschen (23 st.). Exportbegränsningarna trädde i kraft den 23 juli 2010. Exportbegränsningarna för anläggningar i mjölkbranschen upphörde den 6 augusti 2010.

Mer information om saken finns på webbsidorna till den ryska myndigheten för veterinärmedicin och växtsundhet.
http://www.rosselkhoznadzor.ru/fsvps/importExport/finland/enterprises.html?product=2&productType=1&_language=en

Mer information:
Generaldirektör Jaana Husu-Kallio, tfn 0400 291 910
Enhetsdirektör Kyösti Siponen, Import och marknadskontroll, tfn 050 386 8412

 

Teman: