Evira har uppdaterat rekommendationen om åtgärder för att minska förekomsten av bakterien Yersinia pseudotuberculosis i inhemska morötter

8.6.2009

<p> <strong>I rekommendationen finns anvisningar för morotsodlare, lagerhållare och livsmedelslokaler som hanterar grönsaker. Avsikten med de rekommenderade åtgärderna är att förhindra bakterien <em>Yersinia pseudotuberculosis</em> från att föröka sig i morötterna och att minska risken för att människor ska insjukna på grund av morötter.</strong> </p>

Bakterien Y. pseudotuberkulosis har orsakat flera matförgiftningsepidemier via inhemska morötter som lagrats över vintern. Yersinia-bakterien kan föröka sig i kalla förhållanden, vilket innebär att den långa lagringstiden för morötter från hösten till följande vår och försommar ger möjlighet för bakterien Y. pseudotuberculosis att föröka sig.

Evira påminner om att livsmedelslokaler som förädlar inhemsk morot ska följa upp förekomsten av bakterien Y. pseudotuberculosis i produktionsmiljön genom regelbunden provtagning.
Rekommendationen finns på Eviras webbplats: http://www.palvelu.fi/evi/files/72_653_253.pdf

Ytterligare information:
Överinspektör Taina Niskanen, tel. 020 77 24318, 050 386 8421, taina.niskanen at-merkki-kapea.gifevira.fi

 

Teman: