Evira med på evenemanget för fackfolk i trädgårdsbranschen i Lepaa 12 - 14.8.2010

5.8.2010

<p>Utställningen som är riktad till fackfolk i trädgårdsbranschen arrangeras i Tavastlands yrkeshögskolas enhet i Lepaa i Hattula i mitten av augusti. Eviras experter på tillsyn över växtsundhet och växtskyddsmedel är som vanligt med på evenemanget. Välkommen att träffa dem!</p>

På Eviras avdelning ges information om det aktuella växtsjukdoms- och växtskadegörarläget i Finland. Eviras experter svarar också på frågor som hänför sig till växtsundhet och plantmaterial.

Godkännandet av och tillsynen över användning av och handel med växtskyddsmedel överförs från och med början av nästa år från Evira till Säkerhetsteknikcentralen Tukes. Mer information om konsekvenserna av överflyttningen ges på Eviras avdelning.

Se utställningens webbsidor för körinstruktioner och mer information:
www.lepaa.fi

Mer information ger
Överinspektör Jari Poutanen, tfn 020 77 25126

 

Teman: