Evira med på Fältdagen på Västankvarn 7.7.2011

4.7.2011

<p> <strong>Evira deltar i den riksomfattande växtodlingsdagen som arrangeras på försöksfältet på försöks- och undervisningsgården Västankvarn i Ingå den 7 juli. Evenemanget är öppet för publiken kl. 9-15.</strong> </p>

Teman som Evira tar upp på evenemanget är identifieringen av flyghavren, växtförädlarrätten, certifieringen av utsäde och tillsynen över gödselmedel och jordförbättringsmedel. Evenemanget som riktar sig till yrkesfolk är starkt rådgivande till sitt innehåll och presenterar nyheter på växtodlingens område.

Välkommen till vår avdelning för att diskutera och utbyta idéer med våra experter.

Mer information om Fältdagen på Västankvarn: http://www.vastankvarn.fi/sv/faltdag2011/faltdag.aspYtterligare information:
- direktör Matti Puolimatka, Evira, tfn 040 7625 126
- specialforskare Sinikka Köylijärvi, Evira,  tfn 040 5214761

Teman: