Evira med på Farmarimässan i Björneborg 1-3.7.2011

28.6.2011

<p> <strong>Är närings- och hälsopåståendena humbug? Kan man lita på att den inhemska spannmålen är säker? Vad menas med Europalövet? Hur finner jag tillsatsen bakom E-koden? Vem har rätt att verka som veterinär? Kom till Eviras mässtånd så får du veta!</strong> </p>

Den riksomfattande finska lantbruksmässan Farmari 2011 arrangeras i år i Kirjurinluoto Arena i Björneborg.

Eviras stånd finner du på jord- och skogsbruksministeriets gemensamma avdelning Naturtillgångarna på avdelning 7 i hall A. Med mässan och vår avdelning kan du bekanta dig från fredag till söndag klockan 10–18.

På vår avdelning kan du under mässan bekanta dig bl.a. med närings- och hälsopåståendena om livsmedel, tillsynen över ekologisk produktion, utsädets sundhet och spannmålens kvalitet. Experter på spannmål är på plats under hela den tid mässan pågår. Om närings- och hälsopåståendena får du bäst information på fredag och lördag. Experter på ekologisk produktion träffar du åter på söndag.

Under mässan lanseras också Eviras nya tillsatstjänst E-mobil, med vars hjälp du lätt till exempel under ett besök i butiken med din egen mobiltelefon kan utreda vilken tillsats som gömmer sig bakom en viss E-kod. Med hjälp av mobiltjänsten kan du också söka upp tillsatser med deras namn, och få fram motsvarande E-kod.

I E-mobilfrågor får du på ort och ställe råd hela mässan ut. Du kan samtidigt delta i en tävling med spannmål som tema och få en vattenflaska som snabbvinst. Personer på Evira intervjuas också dagligen under mässan.

Intervjutider: 

  • Fre 1.7. kl. 11.50 överinspektör Marjo Misikangas, närings- och hälsopåståenden. Intervjuscenen på avdelningen Naturtillgångarna. 
  • Lör 2.7. kl. 16.00 överinspektör Marjo Misikangas, närings- och hälsopåståenden. Intervjuscenen på avdelningen Naturtillgångarna.
  • Sön 3.7. kl. 11.00 generaldirektör Jaana Husu-Kallio. Intervju vid grillen på utomhusavdelning U631.

Ytterligare information:
- kommunikationsdirektör Marja Laeslehto, Evira, tel. 050 386 8401
- om Farmari 2011 (på finska): https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/farmari

Teman: