Evira med på Tietoprovinssi

24.9.2013

<p>Tietoprovinssi är en sydösterbottnisk version av det europeiska evenemanget Forskarnas natt som har som syfte att presentera vetenskapen och utvecklingsarbetet på ett begripligt och människonära sätt. Evenemanget arrangeras i Seinäjoki den 27 september 2013.</p>

Livsmedelssäkerhetsverket Evira representeras särskilt av forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa som specialiserat sig på sjukdomar bland produktionsdjur och på sjukdomsalstrare som smittar från djur till människor, zoonoser.

Besökarna kan pröva på mikroskopering och testa sina pipeteringsfärdigheter, eftersom publiken i Eviras infopunkt har tillgång till ett laboratoriemikroskop och annat laboratoriematerial. Publiken kan också lära sig identifiera olika bakterier. På plats finns också forskare och laboranter från Evira som ger handledning och svarar på frågor.

Välkommen till Seinäjoki att se vad Tietoprovinssi har att erbjuda på vetenskapens område.
Tietoprovinssi arrangeras i Frami, Kampusranta 9.
Evenemanget är gratis och öppet för alla.

Läs mer om Tietoprovinssi (på finska)
Bekanta dig med det europeiska evenemanget Forskarnas natt (på engelska)

Mer information ger:
enhetschef Heikki Ahola,
forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa,
tfn 050 409 2808

Teman: