Evira och Helsingfors universitet utreder förekomsten i Finland av de svidknottarter som sprider sjukdomen bluetongue

18.7.2007

<div>Evira och Helsingfors universitet följer upp svidknottarterna på Åland samt i södra och sydvästra Finland i sommar. Avsikten med uppföljningen är att utreda vilka arter vi har av svidknott som kan sprida sjukdomen bluetongue. Sjukdomen bluetongue är en virussjukdom bland idisslare. Den sprids av svidknott (Culicoides) och har inte påträffats i Finland.</div>

I uppföljningen av svidknott monteras svidknottfällor upp i Bjärnå, på Åland och i Helsingfors. På samma områden undersöks också blodprover av slaktade kvigor och kor med tanke på eventuell sjukdomsförekomst. De här områdena är de varmaste i Finland. Om bluetongue sprids till Finland väntas den sprida sig först till just de här områdena.

Bluetongue har traditionellt förekommit i både subtropiska och tropiska områden och har orsakat dödsfall bland får i många av Medelhavsländerna på 2000-talet. År 2006 påträffades sjukdomen för första gången också i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och Luxemburg. År 2007 har sjukdomen påträffats på nytt i Tyskland.

Sjukdomen bekämpas genom begränsning av klövdjurens möjligheter att röra på sig och transporterna av klövdjur samt genom försök att torka ut eller avlägsna gödselhögar, komposter och dammar i omgivningen, eftersom dessa är gynnsamma för svidknottens förökning. Gårdarna har bara begränsad nytta av att använda medel mot svidknott, men de kan vara till hjälp t.ex. i samband med djurtransporter på begränsningsområdena.

Liksom för andra smittsamma sjukdomar är det också när det gäller bluetongue viktigt att producenterna själva är uppmärksamma så att sjukdomen upptäcks i tid. I misstänkta fall ska man omedelbart kontakta kommunalveterinären för att bekämpa sjukdomen.

Sjukdomen hör både i Finland och i övriga europeiska länder till gruppen av sjukdomar som lätt sprids och som ska bekämpas. Därför måste man också i Finland vara beredd på detta. Bluetongue är en djursjukdom som inte smittar till människor.

Ytterligare information:

Bluetongue:
Enhetsdirektör Riitta Maijala, Evira, tel. 020 77 24210
Veterinärinspektör Sanna Sainmaa, Evira, tel. 020 77 24330

Svidknott:
Intendent Larry Huldén, Naturhistoriska Centralmuseet, Helsingfors universitet, tel. (09) 191 44159

Mera information om bluetongue finns på Eviras webbplats: http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/valmaende/bluetongue/

Teman: