Evira och MMM meddelar: Medborgarnas fågelinfluensatelefontjänst läggs ned

28.6.2006

<div>Fågelinfluensatelefontjänsten till medborgarna läggs ned den 30 juni 2006. Antalet samtal till tjänsten har minskat betydligt under sommarens lopp. Tjänsten tas i bruk på nytt om behov uppstår.</div>

Telefontjänsten öppnades den 21 februari. Under vårens lopp har man svarat på inemot 9000 samtal. Under de brådaste dagarna i februari och mars kom det cirka 600 samtal per dag. I juni har det kommit endast cirka 10 samtal per dag.

Mest frågor har medborgarna ställt om fågelinfluensans (H5N1) inverkan på människans hälsa. Nästmest frågor har ställts om det, om fågelinfluensans smittar djur och om städning av fågelavföring. Inför resesäsongen ställde medborgarna också frågor om resande.

Telefontjänsten har upprätthållits av jord- och skogsbruksministeriet och social- och hälsovårdsministeriet. Frågorna har besvarats av veterinärmedicinestuderande och frivilligarbetare från Finlands Röda Kors.

Frågor om fågelinfluensa kan fortsättningsvis ställas via e-post till adressen: lintuinfluenssaat-merkki.gifevira.fi
Telefontjänst till den 30 juni 2006, tfn 0800-02277. Samtalen är gratis för den som ringer upp numret.

Mer information om fågelinfluensa finns på Livsmedelssäkerhetsverkets sidor www.evira.fi och social- och hälsovårdsministeriets sidor www.stm.fi. Anvisningar för resande finns på Folkhälsoinstitutets sidor www.ktl.fi

Mer information ger:

Kommunikationschef Pekka Väisänen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 1605 2299, 040 773 0644
Specialplanerare Pia Vikman-Roslin, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tfn 02077 24011, 0400 951937

Teman: