Evira och MTT utreder riskerna för spridning av växtskadegörare

3.10.2014

<p>Risken för spridning av skadegörare på olika växtarter och -produkter kan nu bedömas med hjälp av information som Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT har sammanställt. Med hjälp av importmängderna av över tvåhundra växtarter och -produkter förutses skadegörarnas spridningsvägar. Det är viktigt att undersöka riskerna, eftersom den finländska växtproduktionens värde i utredningen beräknas till cirka 3,5 miljarder euro om året.</p>

Importmängden av växtprodukter och växtproduktionens värde utreddes för att nya, ekonomiskt betydande skadegörares spridningsvägar bättre ska kunna förutses och spridningen av skadegörare förhindras så effektivt som möjligt.

Största delen av importmängden består av virke

Växtbaserade produkter som importeras utgör enligt utredningen årligen totalt cirka 12 miljarder kilo. Över 90 procent av den mängden är virke. Sju procent är livsmedel eller råvaror för livsmedelsindustrin.

En liten del av importen, endast 0,2 procent, är växtförökningsmaterial, alltså utsäde, plantor och sticklingar. Största delen av förökningsmaterialet är utsäde av åkerväxter, varav största delen är utsäde av vall- och foderväxter. Största delen av växtförökningsmaterialet importeras till Finland från EU-området.

Hälften av växtproduktionens värde fås från skogsbruket

Hälften av den finländska växtproduktionens årliga värde på cirka 3,5 miljarder euro kommer från skogsbruksproduktionen, produktionen av åkerväxter står för en tredjedel och trädgårdsproduktionen en tiondel. Utgående från produktionens värde kan man förutse hur stora skador skadegörarna kan orsaka på olika produktionsväxter.

Forskningsprojektet var en del av projektet Kontroll av skadliga främmande arter och ökning av medvetenheten (HAVINA). Projektet har finansierats av jord- och skogsbruksministeriet.

Resultaten av utredningen presenteras på ett seminarium som ordnas på Evira i Helsingfors 21.10.2014.Seminariet är avgiftsfritt och öppet för alla.

Anvisningar för anmälan till seminariet samt program (på finska)
www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/tapahtumat/?eid=1817

Publikationer:
Kasvintuhoojien leviämisväylät ja kasvintuhoojien uhkaaman tuotannon arvo

Mer information:
specialforskare Salla Hannunen, tfn 040 350 9075
förnamn.efternamn /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

 

Teman: