Evira och THL informerar: Rätt hantering av maten förhindrar listerios

22.12.2010

<p>Listeriabakterier har regelbundet konstaterats i Finland i kallrökta och gravsaltade fiskprodukter som förpackats i vakuum eller i en skyddande atmosfär. Listeria kan föröka sig i kallt och förvaring av livsmedlen i kylskåpstemperatur förhindrar inte helt att bakterien förökar sig. Risken för listeria i livsmedel kan minskas med god hanteringshygien.</p>

Listeria i livsmedel
Risken för listeria i livsmedel kan minskas med god hanteringshygien. Råa och tillredda produkter skall förvaras och hanteras skilt. Fiskprodukter som förpackats i vakuum eller i en skyddande atmosfär borde förvaras i en temperatur på högst + 3 °C. Efter att förpackningen öppnats lönar det sig att äta produkterna så fort som möjligt. Livsmedel borde inte användas efter den sista förbrukningsdag, som märkts ut på förpackningen. Färdigmat och en gång nedkyld mat som skall upphettas på nytt bör upphettas så att den är kokande het innan man äter av den.

Risklivsmedel i fråga om listeria är produkter som är avsedda att ätas som sådana och som har en flera veckor lång saluhållningstid. Listeriabakterier har regelbundet konstaterats i kallrökta och gravsaltade fiskprodukter som förpackats i vakuum eller i en skyddande atmosfär. Enligt de senaste kartläggningsundersökningarna har listeriahalterna i dessa produkter ändå minskat och överstiger sällan det gränsvärde som tillåts för dem. Listeria har konstaterats också i strimlad skinka, djupfrysta grönsaker och färdigmat. Listeria kan förekomma också i opastöriserad mjölk och ostar som framställts av sådan mjölk, såsom färskostar och mögelostar, och också i fiskrom och rått kött. Listeria kan föröka sig i kallt och förvaring av livsmedlen i kylskåpstemperatur förhindrar inte helt att bakterien förökar sig.

Riskgrupper kan bli allvarligt sjuka av listeriabakterien
Vissa riskgrupper ådrar sig lättare sådan svår allmäninfektion eller hjärnhinneinflammation, som listeriabakterien kan ge upphov till. De kan ådra sig en allvarlig sjukdom också om listeriahalten är låg. Till riskgrupperna räknas personer med försvagad motståndsförmåga till följd av en grundläggande sjukdom eller en till en sådan sjukdom anknytande läkemedelsbehandling (såsom cancer-, diabetes-, lever- och njursjukdomspatienter, personer som behandlas med kortison) eller till följd av hög ålder. Hos gravida kvinnor kan en listeriainfektion leda till missfall eller prematur förlossning. Nyfödda barn kan smittas av modern. En frisk vuxen eller ett friskt barn insjuknar mycket sällan allvarligt.

Listerialäget i Finland år 2010 och åtgärder för att förhindra smitta
I Finland har i år redan konstaterats 67 allvarliga sjukdomsfall orsakade av listeriabakterier. Man vet att var fjärde av de insjuknade avlidit. Hälften av de insjuknade är över 70 år gamla och man vet att huvuddelen av de insjuknade hör till en riskgrupp som exponerar för smitta. Fem av fallen är förknippade med en infektion under graviditeten. I Finland har på 2000-talet årligen konstaterats cirka 20 - 50 listerioser.

Man har inte lyckats förknippa sjukdomsfallen som listeriabakterien ger upphov till med ett visst livsmedel, men liknande typer av listeria har ändå konstaterats i såväl listeriapatienter som fiskprodukter. Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Institutet för hälsa och välfärd THL utreder i samarbete läget. Man har ombett kommunerna intensifiera tillsynen över förekomsten av listeria i livsmedel. Företagare som framställer livsmedel är skyldiga att säkerställa att livsmedlen är säkra också i fråga om listeria.

Mer information ger:
Annika Pihlajasaari överinspektör, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tfn 020 77 24271, 040 351 6884 förnamn.efternamn at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Markku Kuusi överläkare, THL, tfn 020 610 8935, förnamn.efternamn at-merkki.gif : 1Kb thl.fi
Anja Siitonen forskningsprofessor, THL, tfn 020 610 8245, förnamn.efternamn at-merkki.gif : 1Kb thl.fi

Mer information på webben:
Tips för en trygg och läcker jul

Teman: