Evira ordnar ett seminarium 1.4.2009 om Hur gifter i Östersjön kommer in i näringskedjan: vad vet vi om den skadliga inverkan på människorna och näringskedjan?

31.3.2009

<div>Seminariet ger koncentrerad information om förekomsten av gifter i fiskar och andra organismer i Östersjön. Avsikten är att presentera information från forskningen om förekomsten av miljögifter i Östersjön och rester av dessa gifter i vår föda och i hela livsmedelskedjan. </div>

Seminariet öppnas av Eviras generaldirektör Jaana Husu-Kallio
Ordförande är Eviras forskningsprofessor Anja Hallikainen, enheten för riskvärdering

Seminariet ordnas onsdagen den 1.4.2009, kl. 13.00–15.00,
VR:s Konferenscenters auditorium, Järnvägstorget 1 C, 00100 Helsingfors
Ingången till VR:s Konferenscenters auditorium är från Järnvägstorgets sida till höger om järnvägsstationens huvuddörr.
Karta: http://www.vr.fi/heo/helsinki/asemakartta.htm

Information om föreläsningarna (på finska) finns i bifogade program.
Studera också rapporten om Halterna organiska tennföreningar i inhemsk insjö- och Östersjöfisk (beskrivningen på svenska)

Program:
Itämeren myrkkypäästöt (Giftutsläpp i Östersjön)
Johtava tutkija Matti Verta, Statens miljöförvaltnings SYKE
Itämeren tila – kalastonäkökulma (Östersjöns tillstånd – från fiskbeståndssynpunkt)
Professori Sakari Kuikka, Helsingfors Universitet
Itämeren kalan ympäristömyrkkypitoisuudet – muutokset (Halter av miljögifter i Östersjöfisk – förändringar)
Yksikön päällikkö Hannu Kiviranta, Institutet för hälsa och välfärd THL
Itämeren uudet myrkkyuhat (Nya gifthot mot Östersjön)
Erikoistutkija Jaakko Mannio, Finlands Miljöcentral SYKE
Laivanpohjamaalit Itämeren kalassa (Målfärg från båtbottnar i Östersjöfisk)
Tutkimusprofessori Anja Hallikainen, Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Itämeren kalat ravintona (Östersjöfisk som föda)
Akatemiatutkija Jouni Tuomisto, Institutet för hälsa och välfärd THL

Ytterligare information:
forskningsprofessor Anja Hallikainen, enheten för riskvärdering, tfn +358 50 386 8433Teman: