Evira på avdelningen för Naturresurser (Luonnonvarat) på Farmari lantbruksmässa i Lahtis 31.7.-3.8.2008

31.7.2008

<div>RELA-sisters ”Foder-rap” och information om djurens välbefinnande </div>

Kvinnliga tjänstemän som övervakar säkerheten i djurens foder och i gödslingsmedel upp-träder med en livlig ”Foder-rap” som kryddar upp Eviras deltagande på avdelningen för Naturresurser (Luonnonvarat) på Farmari. Rapparna uppträder på festscenen lördagen 2.8. kl. 13.45.

Evira finns på avdelningen för Naturresurser (Luonnonvarat) B327, som är jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Med är också Hämeen maanmittaustoimisto (Tavastlands lantmäteriförrättning), Tavastlands TE-central, Centralförbundet för Fiskeri-hushållning, Laatuketju, Landsbygdsverket Mavi, Programmet för utveckling av landsbyg-den i Fastlandsfinland och Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (Finlands fritids-fiskares centralorganisation).

På utomhusavdelningen för Naturresurser, KK317, turas det om med grillnings- och fisk-hanteringsuppvisningar. Under Laatuketjus grilluppvisiningar (dagligen kl. 11, 13, 15 och 17) grillar toppkockar råvaror från lokala producenter. Inflytelserika personer från olika om-råden kommer också att närvara och diskutera finländsk mat.

Bland annat deltar också i grillandet jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa-Anttila (to 31.7. kl. 11), Generaldirektör för Livsmedelssäkerhetsverket Evira Jaana Husu-Kallio (fr 1.8. kl. 13), statsminister Matti Vanhanen (lö 2.8. kl. 11), finansminister Jyrki Katainen (lö 2.8. kl. 13) samt Lahtis stadsdirektör Jyrki Myllyvirta (lö 2.8. kl. 15).

På Eviras avdelning erbjuds information om rätt förvaring av mat och hygien hemma i kö-ket, nya broschyrer om god vård av hundar och katter, kor och höns samt information om hur man gör sig av med gamla växtskyddsmedel.

Ytterligare upplysningar:
Eviras kommunikationsavdelning
Marja Laeslehto, tfn 050 386 8401 (torsdag)
Irene Peltola, tfn 050 566 9527 (fredag)
Mirja Kallio, tfn 050 3868427 (lördag)
Eija Tammisalpa, tfn 050 561 4336 (söndag)Teman: