Evira påminner får- och getägarna om att användningen av transportdokument upphörde i och med ändring nr 356/2008 av JSM:s förordning

4.8.2008

<div>Förflyttning mellan djurhållningsplatserna görs endast med Får- och getregistrets flyttningsanmälan. Anmälan görs via internetregistret, Får- och getregistrets pappersblankett eller per telefon till Eviras kundservice. </div>

Användning av transportdokument ersätter inte flyttningsanmälan till registret. Om djurhållaren har gjort flyttningsanmälan från och med början av juni endast på transportdokument som skickas till Länsstyrelsen, ska flyttningarna anmälas till registret.

Evira publicerade en anvisning i början av juni om förfarande vid ändring av djurhållningsplats. I och med denna anvisning har det blivit möjligt att minska antalet djurhållningsplatser om förutsättningarna för en sammanslagning av djurhållningsplatserna uppfylls. Avsikten med den här anvisningen är att minska antalet flyttningsanmälningar för djurhållare på gårdar som har flera djurhållningsplatser som ligger nära varandra. Ändring av djurhållningsplats görs till den egna kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Vid köp av djur ska också köparen göra en anmälan om köpet till registret. Försäljarens anmälan om utmönstring registrerar inte djuren åt köparen, utan varje djurhållare måste göra sina egna anmälningar.


Ytterligare upplysningar:
Designer Pia Vilen, Dataadministrationsenheten, tfn 020 77 24345Teman: