Evira presenterar tillsynen över bekämpningsorganismer och farliga växtsjukdomar på trädgårdsmässan i Lepaa 15–17.8.2013

12.8.2013

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira deltar i mässan Lepaa 2013, som är avsedd för yrkesfolk i trädgårdsbranschen. På Eviras avdelning ges information om rödröta på jordgubbar och häxkvast fytoplasma, som båda är klassificerade som farliga växtskadegörare. De här sjukdomarna hittades för första gången i Finland i fjol. Ett annat aktuellt tema är tillsynen över biologiska bekämpningsorganismer och pollinerare. Den här tillsynen håller nu på att komma i gång i Finland. Avsikten med tillsynen är att känna igen och förhindra olägenheter som biologiska bekämpningsorganismer och pollinerare eventuellt kan orsaka.</p>


På Eviras avdelning ges också information om andra farliga växtsjukdomar och skadegörare samt om situationen inom växthälsa i Finland för närvarande. Experter svarar på andra frågor om växthälsa och plantmaterial.

Trädgårdsmässan Lepaa är avsedd för yrkesfolk och ordnas i Hattula vid Tavastlands yrkeshögskola i Lepaa. Eviras avdelning finns i mässhall C.

Vägbeskrivning och mera information finns på mässans webbplats: www.lepaa.fi

Mer information
Överinspektör Jari Poutanen, Evira, tfn 029 530 5126
jari.poutanen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

Teman: