Evira reducerar bakteriologiska undersökningar av sällskapsdjur

7.4.2014

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira upphör med undersökning av bakterieodlingar i prov från sällskapsdjur från ingången av maj 2014. Också undersökning av antikropparna <em>Borrelia</em>, <em>Anaplasma</em> och <em>Erlichia</em> <em>canis</em> upphör senast vid utgången av 2014.</p>

Antalet prov som gäller dessa undersökningstjänster har varit mycket litet och tjänsterna kan också fås genom andra laboratorier. Evira får genom det kliniska mikrobiologiska laboratoriet vid den veterinärmedicinska fakulteten den information som behövs om sjukdomsbakterier med antibiotikaresistens hos sällskapsdjur

I Eviras urval av undersökningar kvarstår fortfarande undersökning av antikropparna Brucella canis och Leptospira samt odling av brucella-, mykoplasma- och mykobakterier.

Bakteriologiska undersökningar i anslutning till obduktion av sällskapsdjur fortsätter, liksom också bakteriologiska undersökningar och undersökningar av antikroppar hos hästar. 

Om det i anslutning till att sällskapsdjur insjuknat också finns misstankar om att människor insjuknat, överenskoms separat om att göra bakteriologiska undersökningar.

Om testning av antikroppar kan förfrågningar göras hos Evira, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi vid Helsingfors laboratoriesektion, tfn 050 316 1129, kl. 9.00–15.00.

Mer information:
specialforskare Jaana Seppänen, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi,
tfn 050 435 1712
specialforskare Kirsti Pelkola, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi,
tfn 040 489 3385

Teman: