Evira rekommenderar att bockhornsklöverfrön av egyptiskt ursprung inte används

11.7.2011

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA och Europeiska centret för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC har gjort en riskvärdering som hänför sig till EHEC-epidemin i Frankrike och kommit till den slutsatsen att den sannolika gemensamma faktorn i epidemierna i Tyskland och Frankrike är groddar av bockhornsfrö av egyptiskt ursprung. Eftersom spårningen av olika fröpartier i Europa tar tid, rekommenderar Evira att bockhornsfrön av egyptiskt ursprung oberoende av partiet inte används för groddning eller som sådana som livsmedel.

Dagligvaruhandeln har som allmän försiktighetsåtgärd beslutat centraliserat återkalla alla produkter som innehåller egyptisk bockhornsklöver avsedd för groddning eller för att ätas som sådan från alla butiker. Butikerna tar emot de produkter som konsumenterna returnerar till inköpsstället.

Evira uppmanar också andra eventuella importörer att återkalla produkterna som innehåller egyptiska bockhornsklöverfrön från marknaden.

I Finland har Ekolo, som tagit emot en liten mängd misstänkta bockhornsklöverfrön och fröblandningar av egyptiskt ursprung direkt kontaktat sina kunder för att få tillbaka produkterna i fråga.

Mer information om bakterien EHEC: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/information_om_livsmedel_/livsmedelsfaror/matforgiftningar/mikrober_som_orsakar_matforgiftning___/escherichia_coli/ 

Mer information ger:
Generaldirektör Jaana Husu-Kallio, tfn 0400 291 910
Direktör Susanna Pesonen, tfn 040 169 0266

Teman: