Evira rekommenderar att personer som hör till en riskgrupp inte äter gravsaltade eller kallrökta fiskprodukter oupphettade

11.2.2011

<p>Listeriabakterier konstateras regelbundet i kallrökta eller gravsaltade fiskprodukter som förpackats i vakuum eller i en skyddande atmosfär. Fiskprodukter som förpackats i vakuum eller i en skyddande atmosfär borde förvaras i en temperatur på högst +3 grader, eftersom listeria kan föröka sig även i låga temperaturer. Efter att förpackningen öppnats är det bäst att äta produkterna så fort som möjligt. Livsmedel får inte användas efter den sista användningsdag, som märkts ut på förpackningen.</p>

I Finland har under året 2010 och i början av året 2011 konstaterats exceptionellt många allvarliga sjukdomsfall bland människor orsakade av listeriabakterien. Hälften av de insjuknade är över 70 år och man vet att huvuddelen av de insjuknade hör till en riskgrupp som exponerar dem för smitta. En fjärdedel av de insjuknade har avlidit.

Redan en låg halt listeriabakterier i ett livsmedel kan medföra att personer som hör till en riskgrupp insjuknar. Personer som hör till en riskgrupp har en nedsatt motståndskraft till följd av hög ålder eller en primärsjukdom och därmed förknippad läkemedelsbehandling. Hos gravida kvinnor kan en listeriainfektion leda till missfall eller prematur förlossning. En frisk vuxen eller ett friskt barn insjuknar mycket sällan allvarligt.

Vakuumförpackade gravsaltade eller kallrökta fiskprodukter misstänks ha orsakat en del av sjukdomsfallen. Livsmedelssäkerhetsverket Evira rekommenderar att personer som hör till en riskgrupp, såsom ålderstigna och gravida personer, inte äter vakuumförpackade gravsaltade eller kallrökta fiskprodukter oupphettade. Upphettning av livsmedlen förintar listeriabakterien.

Listeriatillsynen i produktionsanläggningarna har ytterligare intensifierats.

Mer information:
Tidigare meddelanden från Evira och THL:
21.12.2010 Rätt hantering av maten förhindrar listerios http://www.evira.fi/portal//se/livsmedel/aktuellt/arkiv/?bid=2312
5.10.2010 Listeriabakteeri aiheuttaa vakavaa sairautta riskiryhmiin kuuluville http://www.evira.fi/portal//fi/elintarvikkeet/ajankohtaista/arkisto/?bid=2229
Listeriabakterien: www.evira.fi > livsmedel > information om livsmedel > livsmedelsfaror > begränsningar i användningen av livsmedel > listeriabakterien
Listeriameddelande till storköken (på finska):
Listerios: http://www.ktl.fi/portal/svenska/halsoteman/infektionssjukdomar/listeria/

Mer information ger:
Enhetschef Auli Vaarala, tfn 050 386 8420, auli.vaarala at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Allmän livsmedelshygien: överinspektör Annika Pihlajasaari, tfn 040 351 6884, annika.pihlajasaari at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Tillsynen över fiskanläggningar: överinspektör Carmela Hellsten, tfn 050 433 6643, carmela.hellsten at-merkki.gif : 1Kb evira

Teman: