Evira rekommenderar pandemivaccin för personer som arbetar med svin och fjäderfä - pandemisk influensa misstänks i ett svinstall

26.11.2009

<p>Finland har beslutat erbjuda hela befolkningen vaccin för pandemisk influensa. Livsmedelssäkerhetsverket Evira rekommenderar att alla personer som arbetar med svin och fjäderfä, såsom producenter, anställda på svin- och fjäderfägårdar och veterinärer som besöker sådana gårdar låter vaccinera sig. Vaccineringar ger djuren ett förebyggande skydd mot denna sjukdom som smittar från människan till svin och fjäderfä. Vaccinet borde tas genast då det är möjligt att få enligt vaccinationsordningen.</p>

Evira undersöker som bäst tillsammans med THL smittan som det pandemiska influensaviruset orsakat i svinstallet. Resultaten bekräftas de närmaste dagarna. Liknande smittor har konstaterats på enstaka svin- och fjäderfägårdar i flera länder allt sedan maj. Mest sjukdomsfall har inrapporterats från Norge, där smitta påträffats på flera tiotals svingårdar. Svinen har ursprungligen fått smittan av människor. Hos svin kan symptomen variera allt från symptomfria infektioner till starkare symptom på sjukdom i luftvägarna. Typiska symptom är hosta, snuva och snörvling, aptitlöshet och feber. Symptomen varar i några dagar. Enligt vad som inrapporterats har dödligheten bland svinen varit låg.

Åtgärder som förhindrar att smittan sprider sig

Evira rekommenderar att näringsgrenens egna regler om förflyttningar av djur följs. Om svin i svinstallet uppvisar symptom på influensa, kan gården sälja förmedlingsgrisar två veckor och avelsdjur fyra veckor efter att symptomen upphört.

Influensaviruset smittar inte via livsmedel och därför kan man tryggt äta svinkött. Livsmedelslagstiftningen förbjuder slakt av sjuka djur och därför får inte heller svin med influensa slaktas.

Evira rekommenderar att personer med influensa undviker kontakt med svin. Om man är tvungen att sköta svin, även om man är sjuk, bör man använda lämpligt luftvägsskydd och lämplig skyddsklädsel då man går in i svinstallet och se till att handhygienen är tillräcklig.

Influensan som sjukdom hos människor och djur

Influensan är en typisk zoonos dvs. en sjukdom hos såväl människan som flera djurarter, som kan smitta i bägge riktningarna. Det finns flera olika influensa A -virus. Smittor från djur till människor har ändå varit mycket sällsynta. Svinen saknar betydelse då influensa orsakad av ett pandemivirus sprids till människor.

I Finland konstaterades i mars 2009 vanlig svininfluensa hos svin, som är av olika typ än det som nu påträffats.

Mer information om svininfluensa:
http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/djursjukdomar/svininfluensa/

Anvisningar som näringsgrenen gett:
www.sikava.fi

Mer information om:
Djursjukdomar
Specialforskare Taina Laine, tfn 050 373 6614
Direktör Taina Aaltonen, tfn 040 775 0219
Forskningsdirektör Liisa Sihvonen, tfn 050 553 9226

Influensa hos människan
Överläkare Markku Kuusi, THL, tfn 020 610 8935

 

Teman: