Evira säger upp, permitterar och skär ned

1.12.2014

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras samarbetsförhandlingar har avslutats.Verket förbereder uppsägning av 45 anställda och permittering av hela personalen.Besparingar söks genom nedskärningar och effektivering av verksamheten.

Laboratorieverksamheten vid enheten i Seinäjoki läggs ned av ekonomiska och produktionsmässiga skäl, vilket innebär att 12 laboratoriearbetares anställning upphör år 2015.Enheten i Seinäjoki blir mindre och där kommer fortsättningsvis patologiska undersökningar av produktionsdjur att göras.

Evira har laboratorieverksamhet inom djurhälsa i Helsingfors och Seinäjoki samt även i Kuopio och Uleåborg.Av ekonomiska skäl är det inte möjligt att fortsättningsvis upprätthålla alla nuvarande laboratorieutrymmen.Laboratorieverksamheten fortsätter i Kuopio och Uleåborg, där man har nära samarbete med universiteten, utrymmena har nyligen renoverats och det finns långa hyresavtal.Evira förhandlar som bäst med sin hyresvärd Senatsfastigheter om effektivering av användningen av lokalerna vid huvudkontoret i Vik i Helsingfors så att verket ska kunna avstå från en del av de utrymmen som nu används.

Enheten i Kouvola med tre tjänstemän sammanslås med enheten i Villmanstrand.

Dessutom säger Evira av ekonomiska och produktionsmässiga skäl upp sammanlagt 33 personer bland laboratorie- och kontrollpersonal, experter och personer som arbetar i stödfunktioner.Evira permitterar hela personalen i sju dagar år 2015, frånsett dem som sköter köttbesiktning i slakterierna.En person överförs till deltidsarbete.

Besparingar eftersträvas bland annat genom gallring bland investeringarna, minskning av resekostnader och köp av tjänster samt genom att inte besätta tjänster som blir lediga. Organisationsstrukturen bedöms under år 2015.

Då samarbetsförhandlingarna inleddes bedömdes minskningsbehovet vara 86 årsverken. Förhandlingar inleddes för att anpassa verksamheten till tillgängliga anslag. Genom dessa åtgärder eftersträvas besparingar på 2,8 miljoner euro år 2015.

Evira får 41,7 miljoner euro i finansiering från statsbudgeten för år 2015.I slutet av september hade Evira 722 anställda.Eviras huvudkontor finns i Vik i Helsingfors. Dessutom har Evira regionala verksamhetsställen i Joensuu, Kouvola, Kuopio, Villmanstrand, Loimaa, Uleåborg, Seinäjoki och Åbo. Evira har också personal som sköter köttbesiktning på slakterier.

Mer information:
Generaldirektör Matti Aho, tfn 040 516 9857 (anträffbar 1.12.2014 efter kl. 14)

 

Teman: