Evira ska riskvärdera exponeringen av barn och vuxna för nitriter och nitrater

20.8.2009

<p>Evira har startat ett riskvärderingsprojekt för att bedöma i vad omfattning finländska barn och vuxna utsätts för nitrater och nitriter från såväl naturliga källor som via användningen av tillsatsämnen. Resultatet av forskningsprojektet publiceras i en slutrapport år 2011.</p>

Projektet har syftet att fastställa halterna av nitrater och nitriter i de vegetabilier (naturliga källor), charkuterivaror och ostar (användningen av tillsatsämnen) som används allmänt i Finland. Vid riskvärderingen används reella fakta om matanvändning och halter som analyseras ur produkterna. Undersökningen är ägnad att ge aktuell information om omfattningen av den finländska befolkningens exponering för dessa kemiska föreningar.

Utsättningen för nitrater (NO 3- dvs. nitratjon) sker mest via vegetabilier. Exponeringen via vatten och övriga livsmedel har mindre omfattning. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA ansåg i sin bedömning år 2008 att nyttan av att man använder vegetabilier och frukter ändå är större än de eventuella sanitära olägenheterna från exponeringen för nitrater. EFSA:s bedömning betonade dock att det finns stora variationer i nitrathalterna i vegetabilier och att riklig användning av vissa vegetabilier som exempelvis rucolasallad kan höja intaget av nitrater över den godkända nivån.

Nitrater och nitriter (NO 2- dvs. nitritjon) används även som tillsatsämne i charkuterivaror och ostar. De förhindrar förökningen av skadliga mikrober, särskilt Clostridium botulinum, bidrar till att bevara den röda färgen i kött samt förhindrar oxidationen av lipider, vilket inverkar positivt på produkternas smak och arom.

För spenat, bladsallad och isbergssallad samt barnmat har fastställts maximala gränser för nitrathalten. Det har även ställts maximala gränser för användningen av nitrater och nitriter som tillsatsämnen i köttprodukter och ost. Evira lät år 2008 utföra analyser för nitrater på sammanlagt 20 prover, varav 6 st. var barnmat, 4 st. färsk spenat och 10 st. färsk sallad. Alla de undersökta proverna uppfyllde bestämmelserna.

Nitratets sanitära biverkningar framträder då det metaboliseras till nitrit. Nitrit kan oxidera järn i hemoglobin till en form som inte transporterar syre till organismen (methemoglobin). Exponeringen för nitrater och nitriter har också associerats med en eventuell ökning av vissa typer av cancer.

Projektet utförs i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Tullaboratoriet.

Ytterligare upplysningar:
Riskvärdering: specialforskare Kirsi-Helena Liukkonen, tfn 02077 24029
Nitratkontroll: överinspektör Ulla Karlström, tfn 02077 24288
Nitritkontroll: överinspektör Taina Rautio, tfn 02077 24289
Analytik: specialforskare Tiina Putkonen, tfn 02077 24413

e-post: förnamn.efternamn at-merkki-kapea.gifevira.fi

 

Teman: