Evira tar emot material som skall levereras till EFSA om undantagsvis tillåtna vitaminer och mineralämnen i berikade livsmedel och källorna till dessa

1.6.2009

<p>Livsmedelsföretagare som vill använda undantagsvis tillåtna vitaminer och/eller mineralämnen i berikade livsmedel skall sända material till den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA för utvärdering. Livsmedelssäkerhetsverket Evira tar fram till den 15 december 2009 emot material som skall levereras via kommissionen till EFSA för utvärdering.</p>

Enligt berikningsförordningen (1925/2006/EG) får endast vissa vitaminer och mineralämnen i form av endast vissa kemiska föreningar tillsättas i livsmedel.

Berikade livsmedel kan ändå fram till den 19 januari 2014 innehålla också andra vitaminer och mineralämnen och föreningar av dessa, förutsatt att ämnena i fråga redan använts i berikade livsmedel på gemenskapsmarknaden. En annan förutsättning är att Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten inte gett något negativt utlåtande om användningen av ämnet i fråga i berikade livsmedel utgående från den dokumentation som stöder en användning av ämnet och som medlemsstaterna levererar till kommissionen senast den 19 januari 2010.

Användning av sådana vitaminer och mineralämnen, som inte nämnts i bilaga I till berikningsförordningen eller som befinner sig i någon annan form än de som räknas upp i bilaga II förbjuds från och med den 1 februari 2010, om inte ovan nämnda handlingar om användning av dem i berikade livsmedel lämnats in.

Mer om inlämnandet av material under
evira.fi>livsmedel>tillsyn och företagare> berikning av livsmedel med naringsamnen>tillåtna vitaminer och mineralämnen i berikade livsmedel och källorna till dem

Mer information ger:
överinspektör Annika Nurttila, tfn 020 77 24290, annika.nurttila@evira.fi
överinspektör Minna-Maija Väänänen tfn 020 77 24295, minna-maija.vaananen@evira.fi

 

Teman: