Evira undersöker orsaken till valpdöd

2.8.2013

<p>Under våren och sommaren 2013 har flera hunduppfödare varit i kontakt med Livsmedelssäkerhetsverket Evira direkt samt med enskilda veterinärer, eftersom det för flera tikar har hänt att hela valpkullen dött före två veckors ålder. Hos en del uppfödare har valpdöden även drabbat olika hundraser.</p>

Från några kullar har enstaka valpar skickats till Evira för undersökning. Utifrån de undersökta valparna går det inte ännu att ta ställning till vad som orsakat den ökade valpdödligheten. På basis av undersökningarna är det i alla fall klarlagt att det inte handlar om herpesvirusinfektion hos hunden. Evira försöker utreda om det finns en gemensam nämnare för valpdöden hos olika uppfödare. Därför skulle det vara bra om döda valpar i åldern 1-2 veckor skickas till Evira för undersökning.

Valparna kan skickas till Evira för undersökning utan att man särskilt behöver kontakta Evira i förväg. Obduktionspaketet för valpar omfattar undersökning av tre valpar som hör till samma kull och är under åtta veckor gamla. Priset för undersökningen är 92 €. Läs anvisningarna för insändning och fyll omsorgsfullt i undersökningsremissen för obduktion av hobbydjur.

Det rekommenderas att dräktiga tikar och tikar med nyfödda valpar skyddas mot nya smittor i den mån det är möjligt. Därför är det bra att undvika att tiken har direkt kontakt med hundar som deltagit i olika hundevenemang.

Läs mer:
Evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Provtagning och insändning av prover
> Packning och insändning

Prislista > Djursjukdomsundersökningar

Remiss > Undersökningsremiss för obduktion av hobbydjur

Mer information:
forskningsenhetsdirektör Marjukka Anttila, tfn 050 354 4601

Teman: