Evira utreder förekomsten av icke godkänt genmodifierat ris (LL RICE 601) på marknaden i hemlandet

30.8.2006

<div>EU-kommissionen har fått veta av myndigheterna i USA att genmodifierat ris LL RICE 601 i USA eventuellt blandats med kommersiellt ris och hamnat i såväl livsmedels- som foderkedjan. Misstanken riktar sig mot långkornigt ris. </div>

För det genmodifierade riset LL RICE 601 har inte ansökts om tillstånd för utsläppande på marknaden i EG eller USA. Enligt myndigheterna i USA medför riset inga säkerhetsrisker med tanke på människor, djur eller miljön. Säkerhetsmaterialet som hänför sig till riset LL601 kommer också att bedömas av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA. Det rör sig således inte om någon hälsorisk utan om strid mot lagstiftningen. I EG får genmodifierade livsmedel och foder inte marknadsföras, om de inte beviljats tillstånd.

Kommissionen kom med ett beslut om åtgärder som hänför sig till det genmodifierade riset LL RICE 601 den 23 augusti 2006. Enligt beslutet får misstänkta risprodukter släppas ut på marknaden endast i sådana fall, att det med partiet i fråga följer en analysrapport som visar att produkten inte innehåller av det genmodifierade riset LL RICE 601. Medlemasstaterna skall också rikta behöriga åtgärder mot sådana produkter som redan finns på marknaden, provtagning och analys av proverna inberäknat, i avsikt att säkerställa att produkterna inte innehåller av det genmodifierade riset LL RICE 601.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har börjat utreda förekomsten av icke godkänt genmodifierat ris på marknaden i hemlandet.

Mer information ger:
Genmodifierade livsmedel – överinspektör Sari Sippola tfn 020 77 24291
Genmodifierade foder – överinspektör Tiina Seppälä tfn 020 77 25228
GMO-tillsyn - överinspektör Erkki Vesanto tfn 020 77 25380

Teman: